Day: November 24, 2020

การซื้อขายทองคำออนไลน์

การซื้อขายทองคำออนไลน์ ลงทุนในทองคำดีอย่างไรการซื้อขายทองคำออนไลน์ ลงทุนในทองคำดีอย่างไร

ทองคำเป็นโลหะที่มีมูลค่าสูง เป็นโลหะยอดนิยมอันดับหนึ่งสำหรับนำมาทำเป็นเครื่องประดับมาตั้งแต่สมัยโบราณ ด้วยมูลค่าและความนิยมนี้เองทำให้ปัจจุบันการลงทุนในทองคำจึงได้รับความนิยมเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายทองคำออนไลน์หรือซื้อทองคำจริงๆมาเก็บเลยก็ตาม   ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ราคาแพงขึ้น ทองคำเป็นโลหะที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดจากคนทั่วโลกว่ามีมูลค่าสูง ปริมาณทองคำที่ลดลงเรื่อยๆและต้นทุนทำเหมืองที่สูงขึ้นนั้นทำให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นอยู่ตลอดเวลา   ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีความต้องการสูง โดยทั่วไปเราจะทราบกันอยู่แล้วว่าทองคำได้รับความนิยมมากในฐานะเครื่องประดับ แต่ว่าอันที่จริงแล้วทองคำเป็นโลหะที่มีคุณสมบัติในการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าได้ดี ดังนั้นจึงได้รับความนิยมนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีด้วย เพราะฉะนั้นหากโลกเรามีการพัฒนาเทคโนโลยีไปเรื่อยๆ ทองคำก็จะเป็นที่ต้องการอยู่เสมอเช่นเดียวกัน  ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง ทองคำสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ สภาพคล่องนั้นดีแทบจะเทียบกับเงินตรากันเลยทีเดียว   ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ไม่เฟ้อเหมือนเงินตรา ค่าของเงินนั้นสามารถเฟ้อขึ้นได้ตามสภาพเศรษฐกิจและวันเวลาที่ผ่านไป ยิ่งนานวันอัตราเงินเฟ้อก็จะสูงมากขึ้นและมูลค่าของเงินก็ลดลง แต่กับทองคำไม่เป็นอย่างนั้น เพราะถึงแม้เศรษฐกิจจะแย่แต่ทองคำก็ยังมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ หลายอุตสาหกรรมยังต้องการทองเป็นหนึ่งในวัตถุดิบการผลิต เพราะฉะนั้นถึงแม้ทองคำจะปรับราคาถูกลงบ้างบางเวลา แต่ว่าไม่เหมือนการเฟ้อของค่าเงินอย่างแน่นอน  ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ราคาเติบโต อย่างที่บอกว่าทองคำนั้นมีปริมาณลดลงเรื่อยๆ การขุดหาก็ยากขึ้น ต้นทุนสูงขึ้นและความต้องการใช้ทองคำยังมีมากตามเดิมเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นสินทรัพย์ที่ราคามีแนวโน้มเติบโตอยู่ตลอดเวลา ค่าเงินเฟ้อมีผลน้อยมาก เพราะฉะนั้นการลงทุนในทองคำหรือการซื้อขายทองคำออนไลน์จึงช่วยปกป้องฐานะทางการเงินจากภาวะเงินเฟ้อได้เป็นอย่างดี  สรุปได้ว่าการลงทุนในทองคำนั้นเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการลงทุนที่น่าสนใจมาก มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำเพราะราคาทองนั้นมีแนวโน้มเติบโตตามเวลา ส่วนรูปแบบการลงทุนนั้น ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายทองคำออนไลน์หรือจะลงทุนในทองจริงนั้นมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป